Quasset Management Academy verzorgt verschillende cursussen waarbij iedereen zich mag inschrijven. Deze cursussen worden door het hele land (en daar buiten) gegeven. Alle cursussen kunnen in het Nederlands of Engels worden verzorgd. Deze cursussen worden ook Incompany gegeven, zie hiervoor de betreffende pagina.

De Quasset aanpak van cursussen is:

 • Ervaren trainers, met jaren aan praktijkervaring als asset manager, afdelingsmanager en consultant voor de implementatie van AM. IAM erkende cursussen worden gegeven door trainers die zelf het IAM-Diploma hebben.
 • Samenwerking met The Woodhouse Partnership Ltd, een toonaangevende consultancy en training instituut in de UK van de medeoprichter van het IAM, John Woodhouse.
 • Inspirerende en rustige locaties, waar je makkelijk kan parkeren en die met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. Ook een cursus buiten Nederland, zoals in de UK, behoort tot de mogelijkheden.
 • Kernachtig en relevant cursusmateriaal.
 • Combinatie van kernachtige theorie, interactieve discussie met praktisch uitgewerkte cases die de basis vormen voor toepassing binnen u eigen bedrijf.
 • Ad-hoc ondersteuning voor, tijdens en na de cursus en examens.
 • Slagingsgarantie bij de IAM-examens.
 • Onze cursussen zijn een uitstekende optie voor netwerken.

Als cursist of klant van QMA kan je altijd bij ons terecht voor vragen of toelichting.

Asset Management Breakfast sessie

Informatieve sessie ter kennismaking met Asset Management (ISO55000) en Quassets aanpak bij implementatie. Onder het genot van een ontbijtje (of een lunch) wordt, in 2 uur aangegeven wat AM-inhoud, de voordelen het heeft en de impact op uw organisatie (bedrijfsperspectief).

Doelgroep zijn HR-managers, Directie, Senior/middelmanagement, Asset owners, Asset managers en andere medewerkers op Strategisch beheer niveau.

In deze sessie zullen de volgende onderwerpen de revue passeren:

 • Een Asset Management (AM) introductie
 • AM volgens ISO55000 serie (Norm, conceptual model)
 • Context van het AM systeem
 • Kenmerken van AM (Fundamentals, Principles en Decision making model)
 • Voordelen van AM
 • Business impact van AM
 • Succesfactoren voor effectief Asset Management
 • Hoe te beginnen & Quassets aanpak van implementatie.

Trends in Asset Management binnen de Watersector

Informatieve sessie, van een halve dag over de laatste trend in Asset Management (ISO55000) en Quassets ervaring bij de aanpak en aanbesteding van AM-implementatie (support). In een halve dag wordt aangegeven wat de basis van AM is, welke AM-trends zijn gesignaleerd en de (leer)ervaringen van Quassets bij implementatietrajecten en aanbestedingen (bedrijfsperspectief).

Doelgroep is alle HR-managers, Directie en Senior/middelmanagement die actief zijn binnen de Watersector.

Asset Management Introductie

Voor diegene die meer wil weten wat Asset Management is, welke voordelen het heeft en wat de impact voor jou en jouw organisatie is hebben wij de AM-introductie cursus ontwikkeld. Deze eendaagse cursus vertelt u in het kort:
• Wat maakt het Asset Management volgens ISO55000 nu zo bijzonder.
• Is het zo anders dan we nu werken?
• Waarom zou ik eraan beginnen?
• Waar moet ik rekening mee houden?
• Succesfactoren, uitdagingen en valkuilen?
• Asset management case?
Dit is een passende cursus voor organisaties om te weten te komen wat Asset Management nu extra brengt en welke impact het op uw organisatie heeft. Doelgroep is het Tactisch en Tactisch/operationeel beheerniveau (en studenten).

Het IAM-Certificaat (online learning)

Het IAM-Certificaat is opgezet als gedegen introductie van Asset Management (AM) volgens de ISO55000 norm en zijn voorloper de PAS55.
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die actief is binnen of te maken heeft met het beheer en onderhoud van bedrijfsmiddelen, maar daarin geen of weinig ervaring heeft met AM. Het geeft je inzicht wat de ISO55000 norm inhoud, de structuur, de basisprincipes, context en leert je om AM-aspecten te herkennen in je eigen werkomgeving. Met deze kennis weet je wat de ISO55000 norm vraagt van een organisatie en laat de toegevoegde waarde zien van het toepassen daarvan.

Deze cursus is ook zeer geschikt voor afdelingen die het beheer & onderhoud ondersteunen of daarvan afhankelijk zijn zoals inkoop, nieuwbouw, projectmanagement, contractmanagement, voorraad-/magazijnbeheer, supervisors, operators en gebruikers van bedrijfsmiddelen die zelf een deel van het onderhoud doen. Ook studenten die, na hun studie nog meer bagage willen zullen deze cursus kunnen waarderen aangezien AM momenteel een belangrijke zo niet het belangrijkste besturingskader is voor onderhoudend Nederland en daarbuiten. Een IAM-kwalificatie zal internationaal van waarde zijn.

Deze cursus wordt volgens het “blended learning” principe gegeven. Je leert alle elementen van ISO55000 kennen via het volgen van 14 E-modules. Dit doe je in je eigen tempo en waar je wilt. Na afronding van de E-modules volgt er een terugkomdag met aan het eind daarvan het IAM-examen (optioneel). Op de terugkomdag kun je vragen stellen over de cursusinhoud en een gemaakt proefexamen. E-modules en IAM-examen is in het Engels.

Het certificaat geeft een brede blik op de scope van de norm, inzicht in de belangrijkste principes van AM, de relatie met risico’s, de toegevoegde waarde en impact voor een onderhoudsorganisatie.

Er wordt ingegaan op:

 • Wat is AM, wat zijn de voordelen voor een bedrijf (met assets) en belangrijkste principes (M1).
 • Asset Management beleid (spelregels), doelen (prestatie), strategie (hoe gaan we de doelen bereiken) en plannen (operationele uitwerking strategie) (M2).
 • Het managen van besluitvorming en activiteiten in elke levensfase van een asset (M3).
 • Het inventariseren en managen van risico’s (M4).
 • Het kwantificeren van de impact het AM op de financiën en andere bedrijfsaspecten door het analyseren en vertalen van de bedrijfs- en assetbehoefte (M5).

Het IAM-Diploma, met SAMP workshop

QMA heeft haar SAMP-workshop geïntegreerd in de IAM-Diploma training. Aan het einde van deze cursus heb je niet alleen je IAM-Diploma, maar ook de aanzet tot een SAMP voor jouw bedrijf. De training bestaat uit 6 dagen. In de ochtend wordt ingegaan op de theorie en in de middag zal de case worden uitgewerkt.

Het Diploma is bedoeld voor iedereen die actief is binnen het beheer en onderhoud van bedrijfsmiddelen en al ervaring hebben met AM of onderhoudsmanagement. Dit is uitermate geschikt voor mensen die een specialist wil worden of een belangrijke rol spelen (of gaan spelen) binnen het AM-systeem van u eigen organisatie of deze van derden. Dit kunnen functies zijn zoals; Onderhoudsengineer, Asset manager (Beheerder asset), Serviceprovider, Asset owner (Beheerder asset portfolio), Programma manager implementatie AM, Projectleider implementatie AM en Consultant op het gebied van AM. Dit kunnen natuurlijk zowel interne als externe functies zijn. Aannemers (of ingenieursbureaus) vervullen steeds vaker de rol van serviceprovider of zelfs een deel van de asset manager rol voor hun opdrachtgever met lange termijn onderhoudscontracten of zogenaamde geïntegreerde contracten. Zij zijn daarmee ook van bepalend belang voor het asset managementsysteem van hun opdrachtgever.

Ook iedereen die al een langere tijd het Certificaat heeft, deze basiskennis graag wil verversen en zich daarin wil door ontwikkelen om meer handvatten te krijgen om AM toe te passen in een beheerorganisatie zal deze cursus kunnen waarderen. Heeft u echter recent het Certificaat gehaald dan zal er een grote overlap zijn in het volgen van de Diploma cursus aangezien daarin de basis wordt herhaald. Vooral in het tweede deel over informatie-, financieel management en leiderschap zal er meer diepgang zijn.

Ook zonder IAM-Certificaat kunt u de cursus volgen door vooraf de 14 E-modules (Online learning) te volgen. Na het volgen van de Diploma cursus kunt u ook het Certificaat examen, voorafgaande aan het Diploma examen doen. U moet echter voor beide slagen om uiteindelijk het Diploma in ontvangst te mogen nemen. E-modules en examens zijn in het Engels.

Er wordt dieper ingegaan op de volgende aspecten, waarbij de context vanuit de eerste 5 modules wordt herhaald:

 • Het toepassen van de algemene inzichten, kennis en principes in scenario’s voor situatie die je in de praktijk tegen komt (M6).
 • Het opstellen van een strategie voor Asset informatie en vaststellen welke eisen moeten worden gesteld aan het informatiemanagement systeem (M7).
 • Het waarborgen van de continuïteit van de asset prestaties en bijbehorende asset care door o.a. voorraad management, conditie monitoring, storingsonderzoek, compliance management en de ontwikkeling en inzet van mensen (M8).
 • Het managen van veranderingen in het AM-systeem en haar capaciteit door het verkrijgen van de juiste kennis en een kader voor besluitneming (M9).
 • Het selecteren, effectief inzetten en managen van externe diensten van leveranciers (M10).
 • Het plannen van investeringen en het daarbij inspelen op toekomstige ontwikkelingen van de eisen en vragen uit de markt (M11).
 • Het borgen van de principes van de totale levenscyclus kosten om de toegevoegde waarde van de assets gedurende hun levenscyclus te realiseren (M12).

Inspectie Strategie 4.0

Inspectie Strategie 4.0 verwijst naar de 4e Industriële revolutie waarin robotica, innovatieve sensoren en andere technische innovaties de huidige werkwijzen in het opereren, onderhouden (en inspecteren) en ontwerpen van installaties ingrijpend gaat veranderen. Deze eendaagse cursus is vooral bedoeld voor de Petrochemische Industrie of beheerders van onder druk staande installaties (pijpen, tanks, e.d.) met de focus op inspectie en monitoring.

Robots zullen voor mens gevaarlijk werk overnemen en sneller, tegen lagere kosten kunnen uitvoeren waarbij de mens op afstand activiteiten kan monitoren en controleren. Hiervoor is een aanpassing nodig van de huidige Risk-Based-Inspectie strategie om deze nieuwe ontwikkelingen slim in te zetten. Belangrijk is dat de inzet van nieuwe technologie ook meerwaarde heeft en niet slechts het pronken van gimmicks is of het oppoetsen van het imago. Belangrijke voordelen die bereikt worden zijn:

 • Kortere geplande downtime en ongeplande downtime,
 • Forse reductie van voor mens gevaarlijke activiteiten zoals de inspectie van besloten chemische ruimtes of beklimmen van hoge schoorstenen (potentiele ongevallen),
 • Financiële winst door verlaging van de onderhoudskosten en verhoging van de productie.

In de ochtend wordt gesproken over RBI, aanpassing van de inspectie strategie, mogelijkheden voor een non-intrusive werkwijze en beschikbare technologie. In de middag wordt gezamenlijk een relevante case uitgewerkt waarin zichtbaar wordt wat de inzet van nieuwe technologie voor effect heeft.

Deze cursus is relevant voor iedereen die bezig is met het opstellen van monitoring & inspectie strategieën, monitoring & inspecties uitvoert of daarop toezicht houdt of medewerkers aanstuurt die met de voorgaande zaken bezig zijn.

Quasset heeft veel ervaring met het slim inzetten van nieuwe technologieën binnen onderhoud en inspectie en zijn daarmee koploper op dit gebied. Wij faciliteren al geruime tijd het internationale innovatieplatform “Sprint Robotics” met als doel het realiseren van hoger efficiëntie en effectiviteit in de Petrochemische industrie door het slim inzetten van nieuwe technologie. Binnen dit platform werken grote Petrochemische bedrijven samen met ontwikkelaars van allerlei innovatie technieken.

QMA Workshops

Eigenlijk hebben alle cursussen bij QMA een workshop-vorm, gecombineerd met theorie. Ook bij onze consultancy worden naast training on-the-job en coaching, workshops ingezet om verbetering uit te werken tot praktische toepassingen. Deze workshops kunnen ook afzonderlijk worden aangeboden samen met een intake-traject om een passende oplossing te kunnen bieden. Voorbeelden zijn workshops of series van workshops voor:

 • Strategisch Asset Managementplan (AM-doelen, -strategie en -beleid),
  • Op basis van het uitwerken van een case, ondersteunt door theorie zal deze 2-daagse training u een SAMP-template opleveren waarmee u aan de slag kunt in uw organisatie. U leert welke stappen moeten worden genomen en een aanzet tot een gespecificeerde SAMP wordt uitgewerkt.
 • Asset managementplan,
 • Risico matrix en het toepassing daarvan,
 • Lange termijn investeringsvoorspelling,
 • Optie afweging op basis van een Multi-Criteria methode,
 • Opzetten budgetteringsproces.