IAM erkende cursussen

Asset Management cursussen kunnen erkend worden door het IAM als deze voldoen aan 1 of meerder modules waarvoor zij eisen heeft gespecificeerd. Erkenning houd in dat je een certificaat/diploma kan krijgen die door het IAM wordt aangegeven.

Het verschil tussen het IAM Certificaat en Diploma

Het IAM heeft richtlijnen opgesteld waarop cursussen, die daaraan voldoen, hun endorsement of goedkeuring kunnen krijgen. Dit is verdeeld in 12 modules. Een cursus kan aan 1 of meerdere modules voldoen waardoor het IAM haar goedkeuring verleent. In de basis erkennen zij een basiscursus (“Certificate”) en een advanced cusus (“Diploma”). Beide hebben een scope die de gehele ISO55000 norm dekt.

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen het IAM Certificaat en het IAM Diploma? Wanneer is de een nu beter passend bij mij dan de ander?

Om hierop antwoord te geven zullen we eerst het verschil aangeven zoals de IAM dit ziet.

Eisen die het Institute of Asset Management (IAM) stelt:

Het IAM onderscheidt voor haar erkenning 2 complete cursussen (die de gehele scoop van ISO55000 dekken) en hebben daarvoor de bijpassende examens eisen in 12 modules (zie tabel) opgesteld:

 1. Een basiscursus, the Certificate bestaande uit 5 modules volgens de eisen van “The Principles of Asset management Examination” (PAME) en je doet examen op basis van deze 5 modules.
 2. Een uitgebreide cursus, the Diploma bestaande uit 5 modules van “the Principles of Asset management Examination” en 7 modules volgens de eisen “Advanced Asset Management Examination” (AAME). Dit is momenteel de hoogste door het IAM erkende kwalificatie. Examen is op basis van de laatste 7 modules.

De 7 modules van de AAME zijn een uitbreiding en verdieping van de 5 modules van PAME. Voor de Diploma cursus moet je alle 12 modules beheersen. Het Diploma examen bestaat echter alleen uit vragen over modules M6 t/m M12. Je mag ook alleen maar examen doen voor het Diploma als je in het bezit bent van het IAM-certificaat. Gelukkig is er de mogelijkheid om voorafgaande aan een Diploma examen ook het Certificaat examen te doen. Je bent overigens nooit verplicht om het examen te maken, tenzij je het certificaat of diploma van het IAM daadwerkelijk wilt ontvangen.

In de onderstaande tabel (bron: IAM) staan de 12 modules zoals het IAM dit voorschrijft. De rechter kolom geeft het aantal vragen en duur van het bijpassende examen aan.

Welke kwalificatie is nu geschikt voor mij?

Het Certificaat is opgezet als gedegen introductie van Asset Management volgens ISO55000 norm en zijn voorloper de PAS55.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die actief is binnen of te maken heeft met het beheer en onderhoud van bedrijfsmiddelen, maar daarin geen of weinig ervaring heeft met Asset Management. Het geeft je inzicht wat de ISO55000 inhoud, de structuur, de basisprincipes, context en leert je om AM-aspecten te herkennen in je eigen werkomgeving. Met deze kennis weet je wat ISO55000 vraagt van een organisatie en laat de toegevoegde waarde zien van het toepassen daarvan.

Deze cursus is ook zeer geschikt voor afdelingen die het beheer & onderhoud ondersteunen of daarvan afhankelijk zijn zoals inkoop, nieuwbouw, projectmanagement, contractmanagement, voorraad-/magazijnbeheer, supervisors, operators en gebruikers van bedrijfsmiddelen die zelf een deel van het onderhoud doen. Ook studenten die, na hun studie nog meer bagage willen, zullen deze cursus kunnen waarderen aangezien AM momenteel een belangrijke zo niet het belangrijkste besturingskader is voor onderhoudend Nederland en daarbuiten. Een IAM-kwalificatie zal internationaal van waarde zijn.

Het certificaat geeft een brede blik op de scope van de norm, inzicht in de belangrijkste principes van Asset Management, de relatie met risico’s, de toegevoegde waarde en impact voor een onderhoudsorganisatie. Er wordt ingegaan op:

 • Wat is Asset Management, wat zijn de voordelen voor een bedrijf (met assets) en belangrijkste principes (M1).
 • Asset Management beleid (spelregels), doelen (prestatie), strategie (hoe gaan de doelen bereiken) en plannen (operationele uitwerking strategie) (M2).
 • Het managen van besluitvorming en activiteiten in elke levensfase van een asset (M3).
 • Het inventariseren en managen van risico’s (M4).
 • Het kwantificeren van de impact van het Asset Management op de financiën en andere bedrijfsaspecten door het analyseren en vertalen van de bedrijfs- en assetbehoeften (M5).

Het Diploma is bedoeld voor iedereen die actief is binnen het beheer en onderhoud van bedrijfsmiddelen en al ervaring heeft met Asset Management of onderhoudsmanagement. Dit is uitermate geschikt voor mensen die een specialist willen worden of een belangrijke rol spelen (of gaan spelen) binnen het Asset Management systeem van u eigen organisatie of deze van derden. Dit kunnen functies zijn zoals; Onderhoudsengineer, Asset manager (Beheerder asset), Serviceprovider, Asset owner (Beheerder asset portfolio), Programma manager implementatie AM, Projectleider implementatie AM en Consultant op het gebied van AM. Dit kunnen natuurlijk zowel interne als externe functies zijn. Aannemers (of ingenieursbureaus) vervullen steeds vaker de rol van serviceprovider of zelfs een deel van de asset manager rol voor hun opdrachtgever met lange termijn onderhoudscontracten of zogenaamde geïntegreerde contracten. Zij zijn daarmee ook van bepalend belang voor het asset managementsysteem van hun opdrachtgever.

Ook iedereen die al een langere tijd het Certificaat heeft, deze basiskennis graag wil verversen en zich daarin wil door ontwikkelen om meer handvatten te krijgen om AM toe te passen in een beheerorganisatie zal deze cursus kunnen waarderen. Heeft u echter recent het Certificate gehaald dan zal er een grote overlap zijn in het volgen van de Diploma cursus aangezien daarin de basis wordt herhaald. Vooral in het tweede deel over informatie-, financieel management en leiderschap zal er meer diepgang zijn.

Na het volgen van de Diploma cursus kunt u ook het Certificate examen, voorafgaande aan het Diploma examen doen. U moet echter voor beide slagen om uiteindelijk het Diploma in ontvangst te mogen nemen.

Er wordt dieper ingegaan op de volgende aspecten, waarbij de context vanuit de eerste 5 modules wordt herhaald:

 • Het toepassen van de algemene inzichten, kennis en principes in scenario’s voor situatie die je in de praktijk tegen komt (M6).
 • Het opstellen van een strategie voor Asset informatie en vaststellen welke eisen moeten worden gesteld aan het informatiemanagement systeem (M7).
 • Het waarborgen van de continuïteit van de asset prestaties en bijbehorende asset care door o.a. voorraad management, conditie monitoring, storingsonderzoek, compliance management en de ontwikkeling en inzet van mensen (M8).
 • Het managen van veranderingen in het Asset Management systeem en haar capaciteit door het verkrijgen van de juiste kennis en een kader voor besluitneming (M9).
 • Het selecteren, effectief inzetten en managen van externe diensten van leveranciers (M10).
 • Het plannen van investeringen en het daarbij inspelen op toekomstige ontwikkelingen van de eisen en vragen uit de markt (M11).
 • Het borgen van de principes van de totale levenscyclus kosten om de toegevoegde waarde van de assets gedurende hun levenscyclus te realiseren (M12).

Waarom geen cursus voor alleen AAME bij QMA?

Op dit moment hebben wij nog geen conversie cursus. Reden is dat zowel de PAME als de AAME de gehele scoop van de ISO55000 omvat en een AAME zonder recente kennis van de PAME weinig zinvol is. In de praktijk zal het ook in tijd (en geld) weinig verschil uitmaken. Mocht er een toenemende belangstelling zijn voor een dergelijke cursus dan zullen wij deze ontwikkelen.