IAM-examens

Alleen de zogenaamde ‘approved IAM exam venues’  gelden als een goedgekeurde locatie voor een IAM-erkenning. Zodat het IAM weet dat hun examenregels worden nageleefd. De approved IAM exam venues zijn organisaties die lid zijn van de IAM (Corporate member) en goedkeuring hebben gekregen voor een specifieke locatie (en zaal). Deze organisatie zal een vergoeding afdragen aan het IAM voor elke kandidaat die het examen doet. Zij leveren ook twee onafhankelijke supervisors die toezicht houden op het correct uitvoeren van het examen.

Quasset Management Academy is een approved Exam Venue (EV).

Belangrijk is te weten dat u niet verplicht bent om een examen af te leggen. Als u geen examen wilt afleggen ontvangt u van QMA een certificaat van aanwezigheid. Als u wel examen wilt afleggen ontvangt u, als u geslaagd bent, rechtstreeks van IAM, het Certificaat of Diploma.

Certificaat examen:

Het examen duurt 2 uur. U krijgt 60 multiple choice vragen over de modules M1 t/m M5. Dit zijn er 20 over M1 en 10 voor elke resterende module. De studiebelasting wordt door het IAM inat op 150 uur. Uit ervaring weten wij dat dit lager kan liggen maar waarbij u toch met succes het examen kunt uitvoeren.

Diploma examen:

Het examen duurt 3 uur. U krijgt 70 multiple choice vragen; 10 vragen over elke module (M6-M12). Bij het Diploma examen is de vraagstelling meer gebaseerd op scenario beschrijving.Daardoor is dit examen lastiger dan het Certificate examen. Het IAM schat de studiebelasting in op circa 200 uur. Uit ervaring weten wij dat dit lager kan zijn maar waarbij u toch met succes het examen kunt afleggen.

Quasset slagingsgarantie:

Wij begrijpen dat examens stressvol kunnen zijn. Als deze examens dan ook nog in het Engels zijn en de vragen soms moeilijk te begrijpen zijn, kan het weleens mis gaan. Geen nood. Bij QMA krijgt u slagingsgarantie waarmee u gewoon op onze kosten een herexamen mag doen. Bovendien zullen we u verder ondersteunen in de voorbereiding van uw herexamen. Dit doen we onder andere door:

 • een passende E-module ter beschikking te stellen,
 • een examen vragenlijst met u door te nemen of
 • een middagje met u te sparren over onduidelijkheden die u ervaart en vragen die u heeft.

In het geval dat het de tweede keer ook niet lukt gaan we de voorbereiding intensiveren, drie maal is per slot van rekening scheepsrecht! Houd u er wel rekening mee dat u volgens de regels van het IAM  vier keer hetzelfde examen mag doen binnen een periode van vijf jaar.

Examen in het algemeen:

 • Beide examens zijn ‘closed book’ en in het Engels omdat dit plaats vindt onder supervisie van het IAM (en op de server van het IAM server wordt uitgevoerd). Closed book” betekent dat ugeen gerelateerde boeken, aantekeningen of digitale ondersteuning mag gebruiken.
 • Elke kandidaat ontvangt een andere selectie of een andere volgorde van de vragen. Om te slagen moet elke kandidaat een score halen van minimaal 65% goed beantwoorde vragen. Randvoorwaarde is dat de score per module minimaal 50% of hoger is.
 • Bij het examen voor het Diploma krijgt iedereen de mogelijkheid om vooraf het Certificate examen af te leggen. Hierbij geldt wel dat u altijd moet slagen voor het Certificate examen om ook voor het Diploma in aanmerking te komen. Beide moeten met succes worden uitgevoerd.
 • Behaalt u bij het Diploma examen een gemiddelde score van 75% of meer? Dan ontvangt u de  additionele erkenning ‘Diploma with Distinction”.
 • Let op: voor de examens is een redelijke beheersing van Engels is vereist. Wij raden u aan de vraag en antwoorden goed te lezen om ook de nuanceverschillen in de vraag en antwoorden te herkennen. Vaak zijn er twee antwoorden duidelijk ‘niet goed’ en uit de overige moet u dan het best passende antwoord kiezen. Let u hierbij ook op de dubbele ontkenning in de vraag de termen; ‘least appropiate’, ‘most likely’, etc.
 • Het IAM hanteert strenge regels m.b.t. het te laat beginnen aan het examen doordat u te laat arriveert. Zorg daarom dat u ruimschoots op tijd bent zodat u ook voldoende tijd heeft om een verbinding te maken met de IAM-server. Helaas gaat dit niet altijd vlekkeloos.
 • Kandidaten moeten minimaal 2 weken voor het examen  zijn aangemeld bij het IAM en ook lid zijn van het IAM (het lidmaatschap is gratis). Wij lichten dit duidelijk toe na inschrijving voor de cursus.
 • Ook kandidaten die de cursus elders hebben gevolgd kunnen bij ons (her)examen doen. Voor deze cursisten geldt de slagingsgarantie uiteraard niet.
 • Binnen twee weken na het examen informeert het IAM u rechtstreeks of u geslaagd bent. Uw scoringspercentage wordt niet vermeld maar als u niet slaagt informeert het IAM u op welke modules u onvoldoende heeft gescoord. Quasset en de Quasset Management Academy krijgen hier verder geen informatie over. Het IAM stuurt u rechtstreeks en per post het certificaat.

Voorbereiding op de examens:

Voorafgaand aan elk examen wordt een kandidaat in de gelegenheid gesteld om thuis een oefenexamen te doen op de server van het IAM. Hierdoor kan u vertrouwd raken met de stijl waarin de vragen gesteld worden. Bovendien hebben wij sets met aanvulllende vragen zodat u kan oefenen.

Voor een goede voorbereiding raden wij u aan om bekend te raken -niet uit het hoofd te leren- met de 3 delen van de ISO 55000 norm en ook om de volgende publicaties (te downloaden via de IAMwebsite ) door te nemen:

 • An Anatomy of Asset management, versie 3 (IAM), voor IAM-leden.
 • The Asset management Landscape, versie 2 (GFMAM).

Er zullen op het examen vragen worden gesteld op basis van de Anatomy.

Wilt u zich verder voorbereiden dan kunnen wij u één of meerdere boeken aanbevelen.

Meer informatie over de gang van zaken bij de cursus en het examen, is te vinden in het ‘Candidate handbook’ van het IAM. Dit is te downloaden via de IAM website, nadat u gratis of betaald lid bent geworden.