Mensen maken Asset Management: 10 tips

De belangrijkste assets binnen elke organisatie zijn de mensen. Daarom begint de beste investering in Asset Management bij uw medewerkers. Maar hoe doet u dat?

Begin met de 10 belangrijkste Asset Managementvragen (en antwoorden) van Ronald van der Vegte: Asset Managementtrainer aan de Quasset Management Academy. Zijn succesvolle internationale trainingservaring in praktisch Asset Management verbindt hij met Asset Managementcoaching en -consultancy.

10 Asset Management vragen voor een succesvolle implementatie van Asset Management

Denk dan aan: wat is er te ‘winnen’ voor de organisatie, wat zouden de redenen zijn om hieraan te beginnen? Bespreek dat intern en toets het draagvlak binnen de organisatie. Een duidelijke boodschap over het ‘waarom’ is essentieel voor de motivatie tot veranderen. Asset Management helpt de optimalisatie, structurering en besluitvorming, maar is niet het wondermiddel voor al uw problemen of om veel geld te besparen.

Met onze korte Executive Asset Management Briefing krijgt u als management meer inzicht in praktisch Asset Management voor uw organisatie. U kunt zelf u uw Asset Managementkennis en -basisvaardigheden uitbouwen met de internationaal erkende cursus Certificate Asset Management.

 

KLIK HIER VOOR DE TRAINING

Werk dat uit en u zult zien dat er nieuwe inzichten, ideeën en denkrichtingen ontstaan die bijdragen aan het verbeteren van de huidige bedrijfsvoering. Houd rekening met de volgende factoren: verandering is een investering in tijd, de kost gaat voor de baat uit en de dagelijkse bedrijfsvoering moet doorgaan. Elke verandering is een extra workload bovenop de bestaande workload.

Om de impact van Asset Management te kunnen bepalen moeten uw Asset Managementkennis en -vaardigheden op niveau zijn, bijvoorbeeld door het volgen van de Asset Management Certificate- of Diploma cursus.

 

KLIK HIER VOOR DE TRAINING

Dit hangt natuurlijk samen met de reden waarom u Asset Management wilt implementeren. Willen we alle aspecten van de ISO5500 x-serie beheersen of concentreren we ons op de grootste en direct realiseerbare optimalisatiemogelijkheden; de zogenaamde quick wins? Voor de juiste motivatie en het beste draagvlak zal dit een combinatie van beide moeten zijn. Misschien doen we al veel en doen we dit dan bewust of onbewust al op de juiste manier?

Verstandig is om naast het verhogen van inhoudelijke Asset Managementkennis en -vaardigheden ook een assessment voor Asset Management te overwegen. Hiermee kunt u de prestaties op elk Asset Managementaspect in kaart brengen en dit geeft tegelijkertijd een basis voor prioritering van de belangrijkste verbeterpunten.

 

KLIK HIER VOOR DE TRAINING

Zet op een rij wat de meerwaarde van een bedrijfscertificering is en zet dat af tegen de noodzakelijke investering in tijd en geld. Misschien is een bedrijfscertificaat van commercieel belang of wilt u juist alleen de aspecten oppakken die tot frustraties of ontevredenheid bij de stakeholders leiden?

Het is absoluut niet verkeerd om het bedrijfscertificaat als ‘stip op de horizon’ te plaatsen want hiermee kan u alvast een richting aangeven zonder dat er een vaste realisatiedatum wordt vastgelegd. Vergeet niet dat de praktijk leert dat een dergelijk verandertraject tussen de 5 en 10 jaar kan duren.

 

KLIK HIER VOOR DE TRAINING

Binnen uw bedrijf werkt u nu al met andere ‘systemen’ voor o.a. Kwaliteit, Human Resources, Contract- en Projectmanagement, ARBO- en Milieuwetgeving. Hoe kunt u het Asset Managementsysteem volgens ISO5500x-serie optimaal inpassen? Er zijn uiteenlopende en belangrijke interacties tussen deze systemen. Sommige systemen hebben een grote overlap, maar bijten elkaar niet, zoals bijvoorbeeld ISO9000 (Kwaliteit).

Voor anderen systemen, strategieën en beleidsstukken geldt dat ze moeten worden afgestemd op elkaar of juist consistent gemaakt worden met het Asset Managementbeleid, –doelstellingen en- strategie. Hierdoor kan Asset Management succesvol worden geïmplementeerd.

Het verbinden van de verworven Asset Managementkennis  en- vaardigheden met de kennis van de bestaande systemen leidt tot succesvolle implementatie van Asset Management.

 

KLIK HIER VOOR DE TRAINING

Natuurlijk lopen er al verbetertrajecten binnen uw bedrijf. Daar zou de implementatie van Asset Management nog een keer bijkomen. Bijt dat elkaar of juist niet en hoe kan het elkaar versterken? Is de workload voor de organisatie niet te groot en hoe managen we dat? Zijn er nog andere risico’s? Als u de impact van de Asset Managementimplementatie kent dan bent u in staat om een masterplan te maken voor alle verbeteringen. Hiermee kunt u vervolgens de interacties en de volgordelijkheden in kaart brengen. Dit geeft u dan tegelijkertijd de optimale basis waarmee u prioriteiten kunt bepalen en kleine stappen kan definiëren.

Zoals eerder aangegeven is een optimaal kennisniveau van Asset Management nodig. Hiermee kunt u namelijk de impact bepalen op de bedrijfsvoering en op de huidige verbetertrajecten.

 

KLIK HIER VOOR DE TRAINING

Welke acties moeten we wanneer inplannen en met welk resultaat? Welke condities moeten we creëren die de gewenste veranderingen stimuleren en de belemmeringen wegnemen? Hoe gaan we met conflicten om (want die komen er zeker en die zijn ook nodig)? De aansturende medewerkers (management, programmaleiders) moeten Asset Managementkennis beheersen om de veranderingen te kunnen ‘dragen’. Alleen dan kunnen ze sturen op Asset Management. Bedenk dat iedereen bij een verandering door fasen van ontkenning, weerstand en verwarring gaat voordat er acceptatie en commitment ten aanzien van Asset Management zal komen.

Niet iedereen hoeft tegelijk naar dezelfde cursus te worden gestuurd. Richtinggevers en inhoudelijk uitvoerenden zullen gebaat zijn bij een Diploma- of Certificaatcursus, terwijl anderen alleen willen weten wat Asset Management inhoudt en voor hun kan betekenen.

KLIK HIER VOOR DE TRAINING

Hoe voorkomt u dat er geen terugval is in (veilig en verleidelijk) ‘oud’ gedrag? Zonder de juiste motivatie en sturing zal er een sterke drang zijn om terug te gaan naar de comfortzone. Ook het uitblijven van direct zichtbare voordelen zal niet helpen om de draagkracht voor de verandering te vergroten. Daarom is het van belang om niet alleen de lange termijn Asset Managementdoelen te realiseren maar ook de korte termijn doelen en successen. Ook hiervoor geldt: neem kleine stappen, analyseer continu het resultaat en leg dit bij succes vast in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Vergeet niet “Tell them and they will forget, involve them and they will take care”. Betrek alle medewerkers in de implementatie van Asset Management en zorg dat zij daarvoor over de juiste kennis en competenties beschikken.

 

KLIK HIER VOOR DE TRAINING

Besef dat alle in- en externe stakeholders een belangrijk onderdeel zijn van het totale beheerproces. Financierders, inkopers, projectleiders, operators, adviseurs, aannemers, toezichthouders en zelfs juristen, HR-managers en alle anderen binnen en buiten de eigen organisatie maken het beheer- en onderhoudproces tot een succes en bepalen het rendement. Voor het succes van Asset Management bent u als beheerder, assetmanager, serviceprovider en eigenaar afhankelijk van die stakeholders. Neem ze daarom dan ook zeker mee in het verander traject.

Ook voor de stakeholders die het beheer- en onderhoudproces ondersteunen of uitvoeren is het belangrijk dat zij kennis hebben van Asset Management.

 

KLIK HIER VOOR DE TRAINING

Voor de implementatie wil ik niet totaal afhankelijk worden van externe consultants en leveranciers van tooling. Vanwege de extra workload en het gebrek aan eigen kennis van Asset Management is het verleidelijk om voor de implementatie te ‘leunen’ op externe partijen. Vergeet echter niet dat Asset Management in het DNA en cultuur van de eigen medewerkers moet komen. Asset Management moet onderdeel worden van de dagelijkse routine en deel uitmaken van de eigen databases. Natuurlijk heeft u een eerste Asset Management aanzet nodig en zullen er specifieke vraagstukken moeten worden opgelost. De strategische inzet van derden kunt u hiervoor optimaal gebruiken.

Zorg voor een optimale samenwerking maar houd zelf de regie in handen. Dit bereikt u door zelf te beschikken over relevante Asset Managementkennis en -vaardigheden.

 

KLIK HIER VOOR DE TRAINING

Ook belangrijk: als u de mindset van de mensen aanpast gaan zij vanzelf vragen naar noodzakelijke structuren, processen, systemen en overige middelen waarmee zij hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Er moet een balans zijn tussen de zachte en harde kanten van een verandering maar vergeet niet: Mensen maken Asset Management!

Bewust Asset Management vraagt om praktische trainingen

In de verschillende fasen van het implementatietraject is kennis nodig voor een succesvolle verandering of optimalisatie. Dit moet afgestemd worden op:

  • verschillende groepen medewerkers die de implementatie inhoudelijk uitwerken of aansturen
  • de voortgang van het implementatieproject en dus op de volwassenheid van het Asset Managementsysteem.

De meest effectieve manier voor deze kennisoptimalisatie is het volgen van de juiste interactieve en praktijkgerichte trainingen op het juiste moment.

QMA trainingen bieden veel pluspunten

Al onze cursussen en onze trainers zijn erkend door het International Institute of Asset Management IAM. Wij bieden zowel open trainingen als in-company trainingen aan op locaties in Nederland en Engeland en natuurlijk ook in uw eigen organisatie. QMA cursussen zijn altijd afgestemd op uw wensen en behoeften. Wij hebben bijvoorbeeld als enige in Nederland de certificatetraining niet alleen in het Engels maar ook in het Nederlands ontwikkeld. Met QMA’s slagingsgarantie verzekeren wij u bovendien altijd van een perfecte aansluiting op de examens. U haalt gegarandeerd het certificaat/diploma en ook al lukt dit niet gelijk de eerste keer: zonder extra kosten krijgt u van ons extra ondersteuning en de mogelijkheid het examen kosteloos over te doen.

KLIK HIER VOOR DE TRAINING