Quasset Management Academy

Uit ervaring weten wij dat implementatie van Asset Management (AM) -als geheel of op onderdelen-, altijd gepaard gaat met kennisdeling en coaching van onze kant. Zowel in teamverband als voor individuele medewerkers. Bij het veranderen van een werkwijze, in welke mate dan ook, zal een consultant moeten aangeven:

  • waarom dit gedaan moet worden
  • in welke context dit staat en
  • met welk resultaat,

om begrip en acceptatie te krijgen. Door passende coaching onstaat er acceptatie, worden er eventuele pijnpunten of drempels weggenomen en maakt de klant het zich eigen.

Wij zijn ervan overtuigd dat vanzelf de vraag volgt naar noodzakelijke condities en tools als het denken wordt aanpast. Deze condities en tools, in de vorm van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, processen, IT-systemen, informatiebehoefte, vormen zeg maar de meer ‘harde’ aspecten die nodig zijn voor verandering.

Quasset Asset Management infrastructure petrochemical

Omdat Quasset al veel langer bezig is met het trainen en coachen van klanten, ontstond de behoefte om dit gestructureerd aan te pakken. Bovendien kwamen vanuit de klanten ook uiteenlopende Asset Managementvragen naar boven. Hiervoor heeft Quasset in 2016 een AM trainingstak opgericht: de Quasset Management Academy (QMA).

Om niet zelf het wiel opnieuw is QMA een samenwerking aangegaan met The Woodhouse Partnership Ltd (TWPL) in de UK. TWPL is toonaangevend in Asset Management en wordt geleid door John Woodhouse; medeoprichter en actief lid van het IAM. John Woodhouse bovendien de internationaal erkende en geroemde Asset Management specialist.

Daarnaast heeft QMA ervaren trainers aangetrokken die hun sporen hebben verdiend als Asset manager, Afdelingsmanager en Adviseur binnen Asset Management. Tevens bezitten alle consultants en- trainers van Quasset, minimaal het kennisniveau van het IAM-Diploma.

QMA heeft het cursusmateriaal van TWPL op eigen wijze doorontwikkeld tot interactieve en praktische cursussen voor de Nederlands en Vlaamse markt. Daarnaast blijven wij op basis van de klantbehoeftes nieuwe cursussen ontwikkelen. Een goed voorbeeld hiervan is de uiterst succesvolle cursus Inspectie Strategie 4.0. En meer informatie over QMA leerst u hier.