Quasset levert kennis, tools en oplossingen ter ondersteuning en verbetering van Asset Management in de publieke infrastructuur en de petrochemische industrie.
Groepsbeeld aan vergadertafel
begroetingsfoto

Quasset identificeert, ontwikkelt en implementeert

Quasset identificeert, ontwikkelt en implementeert nieuwe oplossingen voor Strategisch Asset Management en Conditie Bepaling voor de Petrochemische Industrie en Publieke Infrastructuur. Deze activiteiten zijn van groot belang omdat:

  • Er een enorme hoeveelheid industriële en publieke assets zijn, die gebouwd waren in de tweede helft van de 20e eeuw die langzamerhand aan het eind van hun levensduur geraken.
  • De prestatie-eisen aan deze assets steeds hoger worden, bijvoorbeeld t.a.v. operationele beschikbaarheid, door verwachtingen van het publiek, door hogere veiligheidseisen etc.
  • Proactief risicomanagement steeds belangrijker wordt en het conceptuele denken rond dit onderwerp zich snel ontwikkelt, in het bijzonder met het oog op veiligheid en de gevolgen in geval van falen.
  • In toenemende mate de totale kosten over de gehele levenscyclus (ook wel TCO, total cost of ownership genoemd) in beschouwing genomen worden.
  • Dit meer verfijnde en uitgebreide beslissingsmodellen vergt.
  • Er is een toenemende bewustwording ten aanzien van veiligheid van mens en milieu alsmede duurzaamheid.

Tegelijkertijd bieden de snelle technologische ontwikkelingen ongekende mogelijkheden voor implementatie van nieuwe door technologie ondersteunde management strategieën die tot op heden onmogelijk waren.

Nieuwe technologieën

Moderne implementatie van inzichten in asset management  worden compleet veranderd door de beschikbaarheid van nieuwe technologieën zoals:

  • Internet en Mobiele Applicaties,
  • Big Data analyse, vooruitgang in remote monitoring en sensing,
  • 3D Simulaties en Robotica.

Q-Pro biedt die kennis, instrumenten, oplossingen en de ondersteuning om Asset Management in de publieke infrastructuur en in de petrochemische industrie te versterken. Hier leest u meer over Q-Pro.

Vanaf onze oprichting in 2011 heeft Quasset zich ingezet om de grenzen van Asset Management en Conditie Bepaling te verleggen. Daarvoor hebben we een eigen internationaal multidisciplinair team van specialisten opgebouwd, aangevuld met een groot partnernetwerk van organisaties die leidend zijn in hun expertisegebied.  We gebruiken deze expertise om oplossingen die in de praktijk daadwerkelijk werken te bedenken, te implementeren, te valideren en over te dragen aan onze klanten.

Voor modern asset management zijn holistische oplossingen nodig met een goed oog voor en diepgaand inzicht in expertisegebieden als IT, Management en Business processen, Inspectie en Onderhoud, Financieel Beheer, Kwaliteitsbewaking en Veiligheid en Milieu.

Het allerbelangrijkste is echter dat de nieuwe oplossingen en strategieën worden omarmd door de markt en door de organisaties die ze implementeren. Het is een kernactiviteit van Quasset om dit mogelijk te maken:  Alles zo simpel en begrijpelijk mogelijk houden,  reële verwachtingen scheppen, leveren wat we beloven, op tijd en binnen budget en zeker stellen dat onze oplossingen worden overgenomen door de de markten en organisaties waarvoor we werken. We zijn in de markt voortdurend op de uitkijk naar opkomende nieuwe oplosingen en geloven sterk in het leveren van de best beschikbare oplossingen van internationale  innovatieve koplopers. In combinatie met onze eigen kennis, ervaring en innovaties resulteert dat in oplossingen die ook echt werken in de praktijk.