Quasset identificeert, ontwikkelt en implementeert nieuwe oplossingen voor strategisch Asset Management en Conditie Bepaling voor de petrochemische industrie en publieke infrastructuur.
petrochemical quasset oil gas
Quasset Asset Management

Modern Asset Management

Modern asset management in de Petrochemische Industrie is kritisch afhankelijk van goed gestructureerde programma’s voor conditiebepaling en monitoring. In het bijzonder de op Risk Based Inspection (RBI) gebaseerde methodes leunen zwaar op de kwaliteit van het inspectieprogramma en op de data die wordt verzameld, opgeslagen en geanalyseerd.

Er is een ontzettend groot arsenaal aan oudere petrochemische assets die gebouwd zijn in de tweede helft van de twintigste eeuw en dichtbij of zelfs voorbij hun ontwerpleeftijd zijn. Deze assets behoeven in toenemende mate inspectie en onderhoud om ze betrouwbaar en veilig in bedrijf te houden.

Tegelijkertijd is er een duidelijke trend in de industrie om de operationele beschikbaarheid van installaties (d.w.z. kortere en minder frequente shutdowns) te verhogen en worden de veiligheidseisen hoger. Dit leidt onder andere tot de wens om aanwezigheid van mensen in operationele plants te minimaliseren.

Dit samenspel van factoren leidt tot sterke druk om RBI en non-intrusive inspection (NII) programma’s verder te verbeteren en nieuwe technieken toe te passen zoals permanent geïnstalleerde sensoren en het gebruik van inspectietechnieken die op afstand kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door middel van robotica. Quasset’s activiteiten voor de Petrochemische Industrie zijn erop gericht de grenzen van de huidige toepassingen vast te stellen en waar mogelijk te verleggen door het introduceren van nieuwe goed gevalideerde oplossingen.

Dit leidt onder andere tot de wens om aanwezigheid van mensen in operationele plants te minimaliseren. Dit samenspel van factoren leidt tot sterke druk om RBI en non-intrusive inspection (NII) programma’s verder te verbeteren en nieuwe technieken toe te passen zoals permanent geïnstalleerde sensoren en het gebruik van inspectietechnieken die op afstand kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door middel van robotica.

Activiteiten

Quasset’s activiteiten voor de Petrochemische Industrie zijn er op gericht de grenzen van de huidige toepassingen vast te stellen en waar mogelijk te verleggen door het introduceren van nieuwe goed gevalideerde oplossingen.

Quasset’s huidige activiteiten op dit gebied zijn onder meer:

  • Vaststellen van de strategisch behoeftes van de industrie ten aanzien van inspectie en reiniging van installaties. Er worden veel robotische oplossingen en nieuwe permanente monitoring oplossingen ontwikkeld, maar die oplossingen moeten wel voldoen aan de primaire behoeftes van de industrie. We volgen continue de trends in de markt en hebben in opdracht van de industrie al meerdere rapporten geschreven waarin de eisen in kaart worden gebracht en de gaten in de beschikbare oplossingen worden vastgesteld.
  • Innovatieprogramma’s voor robotische inspectie & reinigingoplossingen. Wij brengen asset eigenaren, to top technologie ontwikkelaars, dienstverleners en kennisinstituten bij elkaar om innovatie te versnellen middels z.g. Joint Industry Projecten (JIP’s).
  • Testen en valideren van geschikte nieuwe NDT en conditiemonitoring oplossingen. Wij zijn voortdurend betrokken bij het vinden, testen en systematisch valideren (bv. volgende de ENIQ methodiek) van geschikte technologie ten behoeve van onze klanten.
  • 3D virtuele omgeving voor inspectie en informatiemanagement. Simulatie in 3D dynamische modellen is een goedkope oplossing om de uitvoerbaarheid en betrouwbaarheid van inspectieprogramma’s vast te stellen en te optimaliseren.
  • Daarnaast kunnen inspectie- en integriteitsdata worden weergegeven op een meer gebruikersvriendelijke en betrouwbare manier. Wij verlenen diensten en genereren oplossingen gebruik makend van een door ons ontwikkelde 3D toolkit. Huidige programma’s die we uitvoeren zijn o.a.: – Vaststellen van de haalbaarheid van robotische inspectie en operationele planning van robotische inspecties in drukvaten en andere installaties. – Training van inspecteurs door middel van een virtuele omgeving in drukvaten en opslagtanks.
  • Lekdetectie in koolwaterstof houdende vloeistoffen en gassen in transportleidingen door middel van Pure Smartball Technology. In samenwerking met onze partner Pure Technologies verzorgen wij effectieve en betrouwbare detectie van lekken met Smartball technologie.
  • Q-Pro: de modulaire oplossing om uw Asset Management bedrijfsprocessen te ondersteunen en te versterken. Hier leest u er alles over.